"prosić o kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosić o kogoś" po polsku

prosić o kogoś

phrasal verb
 1. ask for somebody ***
  • prosić o kogoś, pytać o kogoś
   Some man asked for you but I told him to call you later. (Jakiś mężczyzna pytał o ciebie, ale kazałem mu zadzwonić do ciebie później.)
   There's a lady in the lobby asking for you. (W lobby jest kobieta, która o ciebie pyta.)
phrasal verb
 1. ask for something ***  
  I didn't ask for your help. (Nie prosiłem o twoją pomoc.)
  She asked me for more time to think. (Ona poprosiła mnie o więcej czasu do namysłu.)
 2. call for something ***
idiom
 1. angle for something
 1. ask for it
  • prosić się o coś, szukać kłopotów
   Is that dude asking for it? (Czy tamten koleś szuka kłopotów?)
   I was asking for it and I got punched in the face. (Prosiłem się o to i dostałem w twarz.)
czasownik
 1. be asking for something   spoken

powered by  eTutor logo