"domagać się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "domagać się czegoś" po polsku

domagać się czegoś

czasownik
 1. demand something ****
  • żądać czegoś, domagać się czegoś
   Women should demand more respect. (Kobiety powinny domagać się większego szacunku.)
   Who gave you the right to demand anything? (Kto dał ci prawo, żeby czegokolwiek żądać?)
 2. be crying out for something
phrasal verb
 1. call for something ***
 2. hold out for something
 3. stick out for something  
 1. insist on something **
  • nalegać na coś, domagać się czegoś
   Why did you insist on leaving early? (Dlaczego nalegałeś, żeby wyjść wcześnie?)
idiom
 1. cry out for something
czasownik
 1. claim *****
  • domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności) [przechodni/nieprzechodni]
   Nobody claimed the money. (Nikt nie domagał się tych pieniędzy.)
   It's strange that he didn't claim anything for damages. (To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.)
   The family of the deceased claimed all his money. (Rodzina nieboszczyka domagała się wszystkich jego pieniędzy.)
 2. insist ***
  • nalegać, domagać się [nieprzechodni]
   She insisted on coming too. (Ona też nalegała żeby przyjść.)
   I insist on telling him the truth - he deserves to know. (Domagam się, żeby powiedzieć mu prawdę - zasługuje na to, żeby wiedzieć.)
 3. assert **
 4. postulate

powered by  eTutor logo