"ask for something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ask for something" po angielsku

ask for something ***

phrasal verb
 1. prosić o coś
  I didn't ask for your help. (Nie prosiłem o twoją pomoc.)
  She asked me for more time to think. (Ona poprosiła mnie o więcej czasu do namysłu.)
phrasal verb
 1. prosić o kogoś, pytać o kogoś
  Some man asked for you but I told him to call you later. (Jakiś mężczyzna pytał o ciebie, ale kazałem mu zadzwonić do ciebie później.)
  There's a lady in the lobby asking for you. (W lobby jest kobieta, która o ciebie pyta.)
 1. prosić się o coś, szukać kłopotów
  Is that dude asking for it? (Czy tamten koleś szuka kłopotów?)
  I was asking for it and I got punched in the face. (Prosiłem się o to i dostałem w twarz.)

powered by  eTutor logo