PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"flash" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flash" po angielsku

flash ***

obrazek do "flash" po polsku obrazek do "flash" po polsku
rzeczownik
 1. błysk (np. pioruna, lampy błyskowej) [policzalny]
  All I've seen was a flash of light. (Zobaczyłem tylko błysk światła.)
  What was this flash? Was it lightning? (Co to był za błysk? Czy to piorun?)
 2. lampa błyskowa, flesz [policzalny lub niepoliczalny]
  Flash photography is prohibited in the museum. (Robienie zdjęć z lampą błyskową jest zabronione w muzeum.)
  The flash of your camera blinded me. (Lampa błyskowa twojego aparatu mnie oślepiła.)
 3. olśnienie, przebłysk (np. geniuszu) [policzalny]
  She gets a flash of intellect now and then. (Ona miewa czasami przebłyski intelektu.)
  He solved a difficult equation in a flash of genius. (Rozwiązał trudne równanie w przebłysku geniuszu.)
  The man waited for the flash but it wasn't coming. (Mężczyzna czekał na olśnienie, ale ono nie przychodziło.)
 4. szybkie spojrzenie (humorystycznie)  BrE [policzalny]
  I've just had a flash at your precious secrets. (Właśnie zrobiłem szybkie spojrzenie na twoje cenne tajemnice.)
 5. naszywka lub niewielka odznaka przyszywana do munduru  BrE [policzalny]
  You could tell their division by the flashes they wore. (Można było określić ich dywizję dzięki naszywkom, które nosili.)
 6. szpaner, efekciarz slang [policzalny]
  Here comes the flash, with all his fancy toys. (Idzie szpaner, ze wszystkimi swoimi wymyślnymi zabawkami.)
  He's such a flash, he forces everyone to praise his new phone. (On jest takim szpanerem, zmusza wszystkich, żeby chwalili jego nowy telefon.)
 7. złodziejski żargon, złodziejski slang przestarzale
  Are you familiar with the flash? (Czy znasz złodziejski żargon?)
  You have to learn the flash before you start working with us. (Musisz nauczyć się złodziejskiego slangu, zanim zaczniesz z nami pracować.)
 8. wypływka termin techniczny
 9. pokaz, manifestacja
 10. osoba wybitna w jakiejś dziedzinie potocznie
czasownik
 1. błyskać [przechodni/nieprzechodni]
  Flashing your lights to warn others about a police patrol is forbidden. (Błyskanie światłami, aby ostrzec innych o patrolu policji jest zabronione.)
  The cameras were flashing so intensely that I couldn't see a thing. (Aparaty fotograficzne błyskały tak intensywnie, że nic nie widziałem.)
  link synonim: wink
 2. migać [przechodni/nieprzechodni]
  In the event of a problem, the controls will beep and flash yellow. (W razie problemów kontrolki będą piszczeć i migać na żółto.)
 3. przesyłać (spojrzenie) [nieprzechodni]
  She flashed me a look I will never forget. (Ona przesłała mi spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę.)
 4. pokazywać na chwilę [nieprzechodni]
  She flashed me her phone. (Ona pokazała mi na chwilę swój telefon.)
  The policeman flashed his badge. (Policjant pokazał na chwilę swoją odznakę.)
  He flashed me the picture of his family. (On pokazał mi na chwilę zdjęcie swojej rodziny.)
 5. przesyłać błyskawicznie (wiadomości) [przechodni]
 6. przebiegać, przemykać [nieprzechodni]
  The dog flashed behind my back. (Pies przemknął za moimi plecami.)
  She didn't want to talk to anyone so she quickly flashed through the room. (Nie chciała z nikim rozmawiać, więc szybko przebiegła przez pokój.)
  I flashed naked to the bathroom and locked the door. (Nago przemknąłem do łazienki i zamknąłem drzwi na klucz.)
 7. zabłysnąć (np. złością) termin literacki [nieprzechodni]
  His face flashed with anger. (Jego twarz zabłysnęła złością.)
 8. obnażać się publicznie (na krótką chwilę)  BrE slang [przechodni/nieprzechodni]
  She flashed her breasts last night. (Ona pokazała wczoraj publicznie swoje piersi.)
przymiotnik
 1. kosztowny, szpanerski  BrE potocznie
  I bought a flash watch for my father. (Kupiłem mojemu ojcu szpanerski zegarek.)
  She wears flash clothes. (Ona nosi kosztowne ubrania.)
  These flash shoes must cost a fortune. (Te szpanerskie buty muszą kosztować majątek.)
 2. pstry, jaskrawy
  She bought a flash skirt. (Ona kupiła pstrą spódniczkę.)
  You look good in this flash pink dress. (Wyglądasz dobrze w tej jaskrawej różowej sukience.)
  I wore a flash yellow shirt. (Ubrałem jaskrawą żółtą koszulę.)
czasownik
 1. szpanować, obnosić się potocznie
  She flashed her new watch. (Ona szpanowała swoim nowym zegarkiem.)
  She flashes her expensive clothes. (Ona szpanuje swoimi drogimi ubraniami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. Flash (technologia tworzenie animacji komputerowych) znak handlowy
  You need a Flash player to play videos on this website. (Do odtwarzania filmów na tej stronie potrzebny jest odtwarzacz Flash.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "flash"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
idiom
przymiotnik
flashing = migowy (o sygnalizacji świetlnej)
kolokacje

"flash" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "flash" po polsku

rzeczownik
 1. Flash
  • Flash (technologia tworzenie animacji komputerowych) znak handlowy
   You need a Flash player to play videos on this website. (Do odtwarzania filmów na tej stronie potrzebny jest odtwarzacz Flash.)

Powiązane zwroty — "flash"

rzeczownik