ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"grom" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grom" po polsku

grom

obrazek do "lightning" po polsku
rzeczownik
 1. lightning ** , lightning bolt , także: flash of lightning
 2. thunderbolt
 3. firebolt

gra

obrazek do "game" po polsku
rzeczownik
 1. game *****
  • gra (np. komputerowa, planszowa) [policzalny]
   Would you like to take part in our game? (Czy chciałbyś wziąć udział w naszej grze?)
   She has always loved playing games. (Ona zawsze uwielbiała grać w gry.)
  • gra (czyjeś umiejętności) [policzalny]
   I admire Agnieszka Radwańska's game. She's great at playing tennis. (Podziwiam grę Agnieszki Radwańskiej. Ona świetnie gra w tenisa.)
   His game is getting better. (Jego gra się polepsza.)
 2. play *****
  • gra, zabawa, rozrywka [niepoliczalny]
   My kids love the play of hide and seek. (Moje dzieci uwielbiają zabawę w chowanego.)
   I'm bored, do you know any plays? (Nudzi mi się, znasz jakieś gry?)
  • akcja, gra [niepoliczalny]
   Their play was a disaster, no wonder we lost. (Ich gra była katastrofą, nic dziwnego, że przegraliśmy.)
   We shook our hands after the play. (Po grze podaliśmy sobie ręce.)
 3. act *****
  • udawanie, gra [tylko liczba pojedyncza]
   I think her smile was just an act. (Myślę, że jej uśmiech był tylko grą.)
   Was he really happy or was it rather an act? (Czy on naprawdę był szczęśliwy, czy było to raczej udawanie?)
 4. acting *
 5. sport *****
  • zabawa, gra przestarzale [policzalny]
   It's a good sport for small children. (To dobra zabawa dla małych dzieci.)
   I used to like this sport when I was little. (Lubiłem tę grę, kiedy byłem mały.)
 6. word game
 7. jeu
 8. gameplay
 9. flat joint
wykrzyknik
 1. sorted
rzeczownik
 1. somebody's game *****  
  You were just a pawn in his game. (Byłeś tylko pionkiem w jego grze.)
  I will not take part in her game. (Nie wezmę udziału w jej grze.)
wykrzyknik
 1. Word up!

Powiązane zwroty — "grom"

czasownik
grać = play +5 znaczeń
wygrywać = beat +2 znaczenia
rozgromić = destroy +4 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
gracz = player +4 znaczenia
golf (gra w golfa) = golf
pogrom = massacre +2 znaczenia
oczko (gra) = blackjack
nagrywanie = recording +2 znaczenia
bilard (gra) = pool
granie = gaming +1 znaczenie
zagrywka = serve +2 znaczenia
Piotruś (gra) = old maid
krokiet (gra w krokieta) = croquet
wisielec (gra) = hangman
grom dźwiękowy = sonic boom +1 znaczenie
idiom

"grom" — Słownik kolokacji angielskich

lightning bolt kolokacja
 1. lightning rzeczownik + bolt rzeczownik = błyskawica, piorun, grom, wyładowanie atmosferyczne
  Bardzo silna kolokacja

  The bolt of lightning did not come until a week later.

  Podobne kolokacje:
flash of lightning kolokacja
 1. lightning rzeczownik + flash rzeczownik = błyskawica, piorun, grom, wyładowanie atmosferyczne
  Silna kolokacja

  With her face right at the floor, she saw the next lightning flash under the door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo