BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"spojrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spojrzeć" po polsku

spojrzeć

phrasal verb
 1. have a look , take a look
czasownik
 1. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 2. take a peek informal , także: get a peek
czasownik
 1. look *****
phrasal verb
 1. gaze out
 2. gaze on

Powiązane zwroty — "spojrzeć"

phrasal verb
czasownik
idiom
inne
rzeczownik
spojrzenie = look +3 znaczenia
przysłówek
wykrzyknik
oto ktoś (w znaczeniu: spojrzeć na kogoś) = there somebody goes
inne

"spojrzeć" — Słownik kolokacji angielskich

take a look kolokacja
 1. take czasownik + look rzeczownik = rozejrzeć się, rzucić okiem, spojrzeć
  Zwykła kolokacja

  She took one look at his face and sat again.

  Podobne kolokacje:
take a peek kolokacja
 1. take czasownik + peek rzeczownik = spojrzeć, rzucić okiem
  Zwykła kolokacja

  When you feel up to it, take a peek out the window.

  Podobne kolokacje:
get a peek kolokacja
 1. get czasownik + peek rzeczownik = spojrzeć, rzucić okiem
  Luźna kolokacja

  "He even brought a couple of the new bills with him so we could get a peek."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo