"rzucić okiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzucić okiem" po polsku

rzucić okiem

obrazek do "peek" po polsku obrazek do "have a look" po polsku
czasownik
 1. glance ***
  • zerknąć, rzucić okiem
   Can you glance through this report? (Czy możesz rzucić okiem na ten raport?)
   He glanced around the small room. (On rzucił okiem na niewielki pokój.)
   link synonim: peek
 2. peek *
  • zerknąć, rzucić okiem
   He only peeked at the paper, so he didn't remember the details. (On tylko zerknął na gazetę, więc nie zapamiętał szczegółów.)
   link synonim: glance
 3. glimpse **
 4. dig ***
  • spojrzeć, rzucić okiem slang
   Can you dig at my essay and correct mistakes? (Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?)
   I want to dig at your homework before you give it to the teacher. (Chcę spojrzeć na twoją pracę domową, zanim oddasz ją nauczycielowi.)
 5. give a quick glance , have a quick glance
 6. spare a glance   British English
 7. sneak a peek , sneak a glance , sneak a look
  • zerknąć ukradkiem, rzucić okiem potocznie
   Somebody was trying to sneak a peek at my research. (Ktoś próbował zerknąć ukradkiem na moje badania.)
   I wonder if we might sneak a peek at the new collection before it goes on the market. (Zastanawiam się, czy moglibyśmy rzucić okiem na nową kolekcję zanim trafi na rynek.)
 8. take a peek potocznie , także: get a peek
 9. have a bo-peep
phrasal verb
 1. have a look , take a look
 2. glance over

"rzucić okiem" — Słownik kolokacji angielskich

take a look kolokacja
 1. take czasownik + look rzeczownik = rozejrzeć się, rzucić okiem, spojrzeć
  Zwykła kolokacja

  She took one look at his face and sat again.

  Podobne kolokacje:
take a peek kolokacja
 1. take czasownik + peek rzeczownik = spojrzeć, rzucić okiem
  Zwykła kolokacja

  When you feel up to it, take a peek out the window.

  Podobne kolokacje:
sneak a peek kolokacja
 1. sneak czasownik + peek rzeczownik = zerknąć ukradkiem, rzucić okiem
  Zwykła kolokacja

  But there are moments when he can sneak a peek.

  Podobne kolokacje:
spare a glance kolokacja
 1. spare czasownik + glance rzeczownik = rzucić okiem
  Zwykła kolokacja

  The man did not move, or even spare a glance.

  Podobne kolokacje:
sneak a look kolokacja
 1. sneak czasownik + look rzeczownik = zerknąć ukradkiem, rzucić okiem
  Luźna kolokacja

  I sneak a look at the watch of the guy on my right.

  Podobne kolokacje:
get a peek kolokacja
 1. get czasownik + peek rzeczownik = spojrzeć, rzucić okiem
  Luźna kolokacja

  "He even brought a couple of the new bills with him so we could get a peek."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo