ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zerknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zerknąć" po polsku

zerknąć

obrazek do "peek" po polsku
czasownik
 1. glance ***
  • zerknąć, rzucić okiem
   Can you glance through this report? (Czy możesz rzucić okiem na ten raport?)
   He glanced around the small room. (On rzucił okiem na niewielki pokój.)
   link synonim: peek
 2. peek *
  • zerknąć, rzucić okiem
   He only peeked at the paper, so he didn't remember the details. (On tylko zerknął na gazetę, więc nie zapamiętał szczegółów.)
   link synonim: glance
  • zajrzeć, zerknąć
   Make a hole in the door and peek in. (Zrób dziurę w drzwiach i zajrzyj.)
 3. peep
  • zerknąć (zwł. przez mały otwór)
 4. have a bo-peep
phrasal verb
 1. glance over
idiom
 1. catch a glimpse  

"zerknąć" — Słownik kolokacji angielskich

catch a glimpse kolokacja
 1. catch czasownik + glimpse rzeczownik = zerknąć
  Silna kolokacja

  The public has not caught a glimpse of her in several years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo