BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"przeoczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeoczenie" po polsku

przeoczenie

rzeczownik
 1. oversight *
  • niedopatrzenie, przeoczenie
   It was just an oversight on a form. (To było tylko przeoczenie na formularzu.)
   Was that a setup for book four or an oversight? (Czy to zostało ustawione do czwartej książki czy to niedopatrzenie?)
 2. omission
  • przeoczenie, opustka (np. w tekście) [policzalny]
   The omission of this fact in his report was not intentional. (Przeoczenie tego faktu w jego sprawozdaniu nie jest celowe.)
 3. overlooking
  • przeoczenie (np. detalu, błędu)
 4. omitting ,
czasownik
 1. overlook , **
  • przeoczyć (np. detal, błąd) [przechodni]
   You can't overlook anything when you're looking for the truth. (Nie możesz przeoczyć niczego kiedy poszukujesz prawdy.)
   He overlooked a misspelled word. (On przeoczył źle napisany wyraz.)
 2. omit , *
 3. look past
  • przeoczyć, nie zwrócić uwagi
   I looked past her mistakes. (Nie zwracałem uwagi na jej błędy.)
   He looked past that stop sign! (On przeoczył tamten znak stop!)
 1. miss out on something
phrasal verb
 1. miss something out
idiom
 1. miss a thing
  • przegapić coś, przeoczyć coś
   Everything's wrong. I must have missed a thing. (Wszystko jest źle. Musiałem coś przeoczyć.)
   I don't wanna miss a thing. (Nie chcę niczego przegapić.)
 2. miss a trick  
czasownik
 1. mislook  

Powiązane zwroty — "przeoczenie"

inne

powered by  eTutor logo