Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pominąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pominąć" po polsku

pominąć

czasownik
 1. omit , *
 2. lose *****
 3. bypass * , także: by-pass
 4. overlook , **
  • pominąć, pomijać, nie dostrzegać (np. osoby, problemu) [przechodni]
   We should not, however, overlook consumers who make their own choices about food. (Nie powinniśmy jednak pomijać konsumentów, którzy sami dokonują wyborów żywieniowych.)
   We must not overlook the matter of teaching tolerance. (Nie wolno nam pominąć konieczności uczenia tolerancji.)
 5. leave aside
 6. skip ahead
 7. overslaugh
phrasal verb
 1. leave something out
  • pominąć coś, opuścić coś
   I think I might have left something out. (Myślę, że mogłem coś pominąć.)
   No key matters can be left out of this discussion. (Żadne kluczowe sprawy nie mogą zostać pominięte w tej dyskusji.)
   He has been left out of the team. (On został wyłączony z drużyny.)
 2. skip over , skip **
czasownik
 1. avoid ****
  • omijać, pomijać, unikać (np. niepożądanej osoby) [przechodni]
   He tried to avoid me, but then changed his mind. (On próbował mnie unikać, ale potem zmienił zdanie.)
   We were hiding in the woods in order to avoid any police watch. (Skrywaliśmy się w lesie, żeby uniknąć bycia obserwowanym przez policję.)
   He avoided my eyes through the meeting. (On unikał mojego wzroku na spotkaniu.)
 2. ignore , ***
 3. exclude **
 4. skip **
 5. drop , *****
  • pomijać, usuwać (np. czyjeś nazwisko, kogoś z drużyny) [przechodni]
   I dropped your name accidentally, I'll fix it in a minute. (Pominąłem twoje imię przypadkowo, za minutę to naprawię.)
   The coach wants to drop me from the team because I didn't come to the training yesterday. (Trener chce usunąć mnie z drużyny, bo nie przyszedłem wczoraj na trening.)
 6. evade
 7. pretermit  
phrasal verb
 1. cut out *
 2. gloss over
 3. slur over
czasownik
 1. skip something **
  • opuszczać coś, pomijać coś
   to omit or eliminate something
   Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
   Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)
phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone

"pominąć" — Słownik kolokacji angielskich

leave aside kolokacja
 1. leave czasownik + aside przysłówek = odstawić na bok, pominąć
  Bardzo silna kolokacja

  All that does not fit into this order is left aside.

skip ahead kolokacja
 1. skip czasownik + ahead przysłówek = przeskoczyć, przejść dalej (np. do następnej strony), pominąć
  Zwykła kolokacja

  She remembered those lines and skipped ahead to another section.

  Podobne kolokacje: