"wykluczyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykluczyć kogoś" po polsku

czasownik
 1. except , **** , także: 'cept informal
 2. disqualify  
  She was disqualified from the competition. (Ona została wykluczona z zawodów.)
  The referee disqualified our team from the tournament. (Sędzia wykluczył nasz zespół z turnieju.)
  link synonim: exclude
 3. disfellowship

wykluczyć kogoś

phrasal verb
 1. deal somebody out
 2. count somebody out  
  We can count these two out. The rest are all suspects. (Możemy wykluczyć tych dwóch. Cała reszta to podejrzani.)
 1. disqualify somebody from something
  • pozbawić kogoś prawa (do czegoś), wykluczyć kogoś (z czegoś)
   This political system disqualifies the disabled from the right to higher education. (Ten system polityczny pozbawia niepełnosprawnych prawa do wyższej edukacji.)
czasownik
 1. eliminate ***
  • eliminować, wykluczać (np. hipotezę, możliwość) [TRANSITIVE]
   We should eliminate those five suspects - they didn't have a motive. (Powinniśmy wykluczyć tych pięciu podejrzanych - nie mieli motywu.)
   You mustn't simply eliminate that possibility! (Nie wolno ci tak po prostu wykluczyć tej możliwości!)
 2. exclude **
 3. foreclose
 4. preclude *
 5. excommunicate
 6. debar
phrasal verb
 1. leave off
idiom
 1. take out of equation , take something out of equation
phrasal verb
 1. rule something out , rule out *
 2. cancel something out  

powered by  eTutor logo