BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tuszować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tuszować" po polsku

"tuszować" — Słownik kolokacji angielskich

smooth over kolokacja
  1. smooth czasownik + over przyimek = zacierać, tuszować
    Bardzo silna kolokacja

    Yesterday, the two nations seemed to be trying to smooth over their differences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo