BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nie zważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zważać" po polsku

nie zważać

czasownik
 1. ignore , ***
  • ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty) [TRANSITIVE]
   He ignored the fact that she was married. (On ignorował fakt, że ona była zamężna.)
   My aunt ignored first symptoms of her disease. (Moja ciocia zlekceważyła pierwsze symptomy swojej choroby.)
czasownik
 1. weigh ***
  • ważyć, zważyć (sprawdzić wagę czegoś) [TRANSITIVE]
   She weighed the fruit. (Ona zważyła owoc.)
   She weighs herself every day. (Ona codziennie się waży.)
 2. peise
 3. cut *****
  • zważyć, podzielić (np. narkotyk) slang
   They cut the drugs, and then give them to dealers for sale. (Oni podzielili narkotyki, a potem dali je dilerom na sprzedaż.)
   Before we cut the drugs, I want to see my money. (Zanim zważymy narkotyki, chcę widzieć swoją kasę.)
czasownik
 1. mind *****
idiom
 1. pay heed to
phrasal verb
 1. weigh in *
czasownik
 1. weigh oneself  
  I haven't weighed myself recently. (Dawno się nie ważyłem.)

powered by  eTutor logo