"zważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zważać" po polsku

zważać

czasownik
 1. mind *****
  • uważać, zważać (np. na to, co się zamierza powiedzieć), ważyć (słowa)
   Mind your words. (Waż słowa.)
idiom
 1. pay heed to
obrazek do "weigh" po polsku
czasownik
 1. weigh ***
  • ważyć, zważyć (sprawdzić wagę czegoś) [przechodni]
   She weighed the fruit. (Ona zważyła owoc.)
   She weighs herself every day. (Ona codziennie się waży.)
 2. peise
 3. cut *****
  • zważyć, podzielić (np. narkotyk) slang
   They cut the drugs, and then give them to dealers for sale. (Oni podzielili narkotyki, a potem dali je dilerom na sprzedaż.)
   Before we cut the drugs, I want to see my money. (Zanim zważymy narkotyki, chcę widzieć swoją kasę.)
obrazek do "weigh oneself" po polsku
phrasal verb
 1. weigh in *
czasownik
 1. weigh oneself  
  I haven't weighed myself recently. (Dawno się nie ważyłem.)
czasownik
 1. ignore , ***

powered by  eTutor logo