Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zignorować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zignorować kogoś" po polsku

czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
   zobacz także: send somebody to Coventry
 3. brush off
 4. overslaugh
phrasal verb
 1. pass over something , pass something over
 2. skip over , skip **
 3. shrug something off
idiom
 1. pave over

zignorować kogoś

phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone
  • pomijać kogoś, zignorować kogoś
   Did I pass somebody over? (Czy kogoś pominąłem?)
   They passed Sal over for promotion. (Pominęli Sala w kwestii awansu.)
idiom
 1. cut somebody dead
  • zignorować kogoś; udać, że się kogoś nie widzi
   I was really angry at her so I cut her dead. (Byłem na nią naprawdę zły, więc ją zignorowałem.)
   He didn't like him so he cut him dead. (On go nie lubił, więc udał, że go nie widzi.)
 2. give somebody the go-by
czasownik
 1. ignore , ***
 2. defy *
 3. evade
 4. blank **   slang
  He blanked my question. (Zignorował moje pytanie.)
  Don't blank her, you should talk to her. (Nie ignoruj jej, powinieneś z nią porozmawiać.)
 5. ig (skrót)   slang
 6. disoblige
 7. daff
 8. highside
phrasal verb
 1. look through *  
  He looked through me and didn't say a word. (On zignorował mnie i nie powiedział ani słowa.)
  You can't look through me all the time. (Nie możesz cały czas mnie ignorować.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
 3. sweep aside
 4. skate around something
 5. drone out
 6. slur over
 7. kiss off
 1. have one's head up one's ass , także: have one's head up one's arse , have one's head stuck up one's arse
idiom
 1. take no notice of something , take no notice of someone
 1. pay no attention to something , pay no mind to something , pay something no mind , pay someone no mind , pay no mind to someone , not pay someone any mind
czasownik
 1. ignore somebody , ***  
  I ignored her and went inside. (Zignorowałem ją i wszedłem do środka.)
  I tried to reason with him, but he ignored me. (Próbowałem go przekonywać, ale on mnie zignorował.)
 2. blank somebody **
idiom
 1. give somebody the silent treatment
 2. put the chill on somebody , także: put the freeze on someone  
 3. send somebody to Coventry
phrasal verb
 1. thrust something aside
 1. skate over something , skate around something
idiom
 1. let something slide   język mówiony
  She constantly lets her daughter's behaviour slide. (Ona ciągle ignoruje zachowanie swojej córki.)
  I will let your lie slide. (Zignoruję twoje kłamstwo.)
 2. turn one's back on something

powered by  eTutor logo