PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mijać" po polsku

mijać

czasownik
 1. miss *****
  • chybić, nie trafiać, mijać [przechodni/nieprzechodni]
   She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
   That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
   The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)
  • nie zauważać, mijać [przechodni]
   This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
   You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)
 2. pass , *****
  • przemijać, mijać (o czasie) [nieprzechodni]
   Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
   The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
   Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 3. evaporate *
 4. lapse *
  • mijać (np. godziny)
   The hours lapsed, but he wouldn't come. (Mijały godziny, ale on nie przyszedł.)
   Many years will lapse until we visit them again. (Wiele lat minie, zanim ich znów odwiedzimy.)
 5. elapse
 6. overshoot
phrasal verb
 1. go by **
  • mijać (np. czas)
   Another hour went by and he didn't come. (Kolejna godzina minęła, a on nie przyszedł.)
   Time goes by so fast. (Czas mija tak szybko.)
 2. wear off
 3. get by
 4. move on **
  • mijać (czas)
   Time moves on so quickly, I remember you as a child and now you're twenty! (Czas mija tak szybko, pamiętam, jak byłaś dzieckiem, a teraz masz dwadzieścia lat!)
   Time moves on quickly. (Czas mija szybko.)
 5. roll on
 6. blow over
  • ucichnąć, ucichać, minąć, mijać, umilknąć, przycichnąć (np. burza, rozmowa)
   The rumors will blow over soon. (Plotki niedługo ucichną.)
   This whole thing will blow over and be gone by tomorrow morning. (Ta cała sprawa przycichnie i zniknie do jutrzejszego poranka.)
 7. pass off
  • mijać (np. o przyjęciu)
   How did your date pass off? (Jak minęła twoja randka?)
 8. go on *****
  • mijać (o czasie)
   Time went on but he didn't change. (Czas mijał, ale on się nie zmienił.)
   Although time goes on, she's still beautiful. (Chociaż czas mija, ona wciąż jest piękna.)
 9. wear away
 10. roll by termin literacki
  • mijać (o czasie)
   The years rolled by, and I never saw him again. (Lata mijały i nigdy więcej go nie zobaczyłam.)
idiom
 1. flow past

"mijać" — Słownik kolokacji angielskich

wear off kolokacja
 1. wear czasownik + off particle = mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu)
  Bardzo silna kolokacja

  But at night, it could wear off long before morning.

  Podobne kolokacje:
flow past kolokacja
 1. flow czasownik + past przyimek = upływać, mijać
  Bardzo silna kolokacja

  Then he saw himself flow past the window, many feet above the ground.

  Podobne kolokacje:
pass off kolokacja
 1. pass czasownik + off particle = mijać (np. o przyjęciu)
  Bardzo silna kolokacja

  It is the story of a black man who decided to pass himself off as white.

  Podobne kolokacje:
roll on kolokacja
 1. roll czasownik + on przyimek = toczyć się, płynąć, mijać (np. o czasie)
  Bardzo silna kolokacja

  I'll roll them about on the table in front of him.

  Podobne kolokacje:
go by kolokacja
 1. go czasownik + by przyimek = mijać (np. czas)
  Bardzo silna kolokacja

  Many of these students would later say they had not even seen him go by them.

  Podobne kolokacje:
roll by kolokacja
 1. roll czasownik + by przyimek = mijać (o czasie)
  Bardzo silna kolokacja

  In the main, the days rolled by one like the next.

  Podobne kolokacje: