"wear beneath" — Słownik kolokacji angielskich

wear beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś poniżej
  1. wear czasownik + beneath przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Fear not for me, I wear a chain shirt beneath my cloak.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo