"roll by" — Słownik kolokacji angielskich

roll by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć przez
  1. roll czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    In the main, the days rolled by one like the next.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo