"przycichnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przycichnąć" po polsku

przycichnąć

czasownik
 1. lessen *
  • maleć (np. o zainteresowaniu), przycichnąć (np. o muzyce)
   The music lessened and I could talk with my friend. (Muzyka przycichła i mogłem rozmawiać z moim przyjacielem.)
   The interest in my book lessened and many copies are still in bookshops. (Zainteresowanie moją książką zmalało i wiele kopii wciąż jest w księgarniach.)
phrasal verb
 1. die down
 2. blow over
  • ucichnąć, ucichać, minąć, mijać, umilknąć, przycichnąć (np. burza, rozmowa)
   The rumors will blow over soon. (Plotki niedługo ucichną.)
   This whole thing will blow over and be gone by tomorrow morning. (Ta cała sprawa przycichnie i zniknie do jutrzejszego poranka.)
czasownik
 1. fall , *****   [nieprzechodni]
  Let's allow the situation to fall, and then we will analyse the problem. (Pozwólmy sytuacji przycichnąć, i dopiero wtedy zająć się problemem.)
  We should let these rumours fall and then pretend that everything is OK. (Powinniśmy pozwolić tym plotkom przycichnąć, a potem udawać, że wszystko jest w porządku.)

Powiązane zwroty — "przycichnąć"

czasownik
phrasal verb
inne

"przycichnąć" — Słownik kolokacji angielskich

die down kolokacja
 1. die czasownik + down particle = uspokoić się, przycichnąć, przebrzmiewać (np. wichura, plotki)
  Bardzo silna kolokacja

  Of late, though, its energy seems to have died down.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo