ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przycichać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przycichać" po polsku

przycichać

czasownik
 1. fall , *****   [nieprzechodni]
  Let's allow the situation to fall, and then we will analyse the problem. (Pozwólmy sytuacji przycichnąć, i dopiero wtedy zająć się problemem.)
  We should let these rumours fall and then pretend that everything is OK. (Powinniśmy pozwolić tym plotkom przycichnąć, a potem udawać, że wszystko jest w porządku.)
czasownik
 1. lessen *
  • maleć (np. o zainteresowaniu), przycichnąć (np. o muzyce)
   The music lessened and I could talk with my friend. (Muzyka przycichła i mogłem rozmawiać z moim przyjacielem.)
   The interest in my book lessened and many copies are still in bookshops. (Zainteresowanie moją książką zmalało i wiele kopii wciąż jest w księgarniach.)
phrasal verb
 1. die down
 2. blow over

powered by  eTutor logo