Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"maleć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "maleć" po polsku

maleć

czasownik
 1. fall , *****
  • zmniejszać się, maleć
   Her fortune fell very quickly. (Jej majątek zmalał bardzo szybko.)
   Our chances of success fell rapidly. (Nasze szanse powodzenia szybko zmalały.)
   Average temperatures fell by ten degrees. (Średnie temperatury zmniejszyły się o 10 stopni.)
 2. diminish **
 3. shrink **
 4. lessen *
  • maleć (np. o zainteresowaniu), przycichnąć (np. o muzyce)
   The music lessened and I could talk with my friend. (Muzyka przycichła i mogłem rozmawiać z moim przyjacielem.)
   The interest in my book lessened and many copies are still in bookshops. (Zainteresowanie moją książką zmalało i wiele kopii wciąż jest w księgarniach.)
 5. shrivel
  • maleć (o zyskach)
 6. recede *
 7. disquantity
phrasal verb
 1. fall off *
  • zmniejszać się, maleć
   Your attendance in the classes fell off. (Twoja obecność na zajęciach zmalała.)
   Unemployment will fall off in the next months. (Bezrobocie zmniejszy się w następnych miesiącach.)
   link synonim: fall
   przeciwieństwo: rise
idiom
 1. be on the wane
 2. be in eclipse
 3. be on the ebb
 1. be on the decrease

Powiązane zwroty — "maleć"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
maleństwo = midget +4 znaczenia
maluch = short one +3 znaczenia
Zobacz także: malenie

powered by  eTutor logo