TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ucichnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucichnąć" po polsku

ucichnąć

czasownik
 1. hush * , także: hesh dialekt
  • ucichnąć, uciszać
   Hush your children because they are too noisy. (Ucisz swoje dzieci, bo są zbyt głośne.)
 2. fall silent
 3. go silent  
  link synonim: go quiet
 4. surcease
phrasal verb
 1. let up
 2. blow over
  • ucichnąć, ucichać, minąć, mijać, umilknąć, przycichnąć (np. burza, rozmowa)
   The rumors will blow over soon. (Plotki niedługo ucichną.)
   This whole thing will blow over and be gone by tomorrow morning. (Ta cała sprawa przycichnie i zniknie do jutrzejszego poranka.)
 3. die away
  • ucichnąć, ustać (np. wiatr)
   The scream suddenly died away. (Krzyk nagle ucichł.)
   All of the conversations died away when the teacher entered the classroom. (Wszystkie rozmowy ucichły, kiedy do sali wszedł nauczyciel.)
 1. blow itself out

Powiązane zwroty — "ucichnąć"

czasownik
phrasal verb

"ucichnąć" — Słownik kolokacji angielskich

go silent kolokacja
 1. go czasownik + silent przymiotnik = ucichnąć
  Bardzo silna kolokacja

  The station still had financial problems and again went silent in May 1983.

die away kolokacja
 1. die czasownik + away przysłówek = ucichnąć, ustać (np. wiatr)
  Bardzo silna kolokacja

  When all should had died away, he sat down again.

  Podobne kolokacje:
let up kolokacja
 1. let czasownik + up particle = ucichnąć, osłabnąć, ustąpić (o czymś niepożądanym np. o zjawiskach atmosferycznych, bólu)
  Bardzo silna kolokacja

  The play was long dead and he didn't let up.

  Podobne kolokacje: