"stand silent" — Słownik kolokacji angielskich

stand silent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stać cichy
  1. stand czasownik + silent przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Others were standing absolutely still and silent, just looking down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo