ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"keep silent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "keep silent" po angielsku

"keep silent" — Słownik kolokacji angielskich

keep silent kolokacja
  1. keep czasownik + silent przymiotnik = zachować milczenie, zachować ciszę
    Bardzo silna kolokacja

    It was in his own interest to keep silent about the matter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo