"sit silent" — Słownik kolokacji angielskich

sit silent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siadać cichy
  1. sit czasownik + silent przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    I sat silent for a few minutes, taking all of this in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo