"sit together" — Słownik kolokacji angielskich

sit together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usiądź razem
  1. sit czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    For more than an hour they sat together in the back of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo