"sit alone" — Słownik kolokacji angielskich

sit alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usiądź w pojedynkę
  1. sit czasownik + alone przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The girl left and the two men sat alone in the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo