"walk alone" — Słownik kolokacji angielskich

walk alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spaceruj samotnie
  1. walk czasownik + alone przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Now she walked alone but for the one friend she'd kept these past few years.

    Podobne kolokacje: