"live alone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "live alone" po angielsku

live alone

obrazek do "live alone" po polsku
  1. żyć samotnie, żyć samemu
    Jack is a widower and he lives alone. (Jack jest wdowcem i żyje samotnie.)

"live alone" — Słownik kolokacji angielskich

live alone kolokacja
  1. live czasownik + alone przysłówek = żyć samotnie, żyć samemu
    Bardzo silna kolokacja

    She lives alone in a house too large for one person.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo