"stand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stand czasownik

stand + rzeczownik
Kolokacji: 82
stand trial • stand guard • stand firm • stand watch • stand shoulder • stand side • stand hands • stand one's ground • stand face • ...
czasownik + stand
Kolokacji: 46
remain standing • left standing • let stand • try to stand • continue to stand • allowed to stand • forced to stand • seem to stand • ...
stand + przyimek
Kolokacji: 95
stand up • stand out • stand on • stand at • stand behind • stand before • stand beside • stand outside • stand near • stand between • ...
stand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 299
stand alone • stand tall • stand ready • stand together • stand aside • stand motionless • stand silent • stand empty • stand nearby • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
1. stand alone = działać samotnie stand alone
2. once stand = kiedyś stań once stand
3. stand together = solidarnie się popieraj stand together
4. stand aside = stawać z boku (odsunąć się, ustąpić miejsca) stand aside
5. stand tall = nosić uniesioną głowę stand tall
6. stand ready = być w gotowości, być przygotowanym, być gotowym stand ready
7. stand nearby = stań blisko stand nearby
8. stand motionless = stać nieruchomy stand motionless
10. stand straight = stań prosto stand straight
11. stand silent = stać cichy stand silent
  • Others were standing absolutely still and silent, just looking down.
  • The car took a position in the middle of the block and stood silent for a few minutes.
  • The little man stood silent for some time, deep in thought.
  • They stood silent for a moment; then continued their way.
  • By this time I had been standing silent for many minutes.
  • The old house stood silent, as if waiting for them.
  • She could not remember the other, who stood silent and a little apart.
  • I did not know very well what to answer, and stood silent.
  • He stood silent, and for a moment there was no answer.
  • They all stood silent, waiting to see if anyone else would speak up.
13. stand empty = stać pustym, próżnym stand empty
14. stand directly = stań bezpośrednio stand directly
15. stand apart = trzymać się z dala stand apart
16. stand right = znieś prawo stand right
17. stand stiffly = stań ciężko stand stiffly
18. stand outside = stań na zewnątrz stand outside
19. stand open = stój otworem stand open
20. simply stand = po prostu stań simply stand
21. suddenly stand = nagle stań suddenly stand
22. originally stand = początkowo stań originally stand
23. stand high = stojak wysoki stand high
24. stand naked = stać nagi stand naked
25. barely stand = ledwie stań barely stand
26. stand away = stań daleko stand away
27. stand well = być dobrze postawionym (o żaglu) stand well
28. actually stand = faktycznie stań actually stand
29. stand patiently = stań cierpliwie stand patiently
30. stand fast = zapierać się, trzymać się stand fast
31. stand unsuccessfully = stań bez powodzenia stand unsuccessfully
32. stand about = stań stand about
33. stand idly = siedź z założonymi rękami stand idly
34. stand proudly = stań dumnie stand proudly
35. hardly stand = ledwie stań hardly stand
36. stand firmly = stań stanowczo stand firmly
37. stand clear = stać czysty stand clear
38. stand slowly = stań wolno stand slowly
39. stand rigid = stań sztywno stand rigid
40. stand frozen = stać zamarznięty stand frozen
41. stand close = stań blisko stand close
42. stand perfectly = stań doskonale stand perfectly
43. merely stand = jedynie stań merely stand
44. stand idle = nie pracuj stand idle
45. stand up straight = wstań prosto stand up straight
48. stand proud = być dumnym stand proud
49. stand awkwardly = stań niezgrabnie stand awkwardly
50. stand up slowly = wstań wolno stand up slowly
51. stand mute = odmawiać zeznań stand mute
52. stand strong = stać silny stand strong
53. stand forth = stań do przodu stand forth
54. stand calmly = stań spokojnie stand calmly
55. finally stand = w końcu stań finally stand
56. stand vacant = stać wolny stand vacant
57. stand uncertainly = stań niepewnie stand uncertainly
58. stand rigidly = stań sztywno stand rigidly
59. stand abruptly = stań nagle stand abruptly
60. stand quickly = stań szybko stand quickly
61. stand slightly = stań nieznacznie stand slightly
62. stand immediately = stań natychmiast stand immediately
63. stand squarely = stań prosto stand squarely
64. stand stiff = stać sztywny stand stiff
65. formerly stand = niegdyś stań formerly stand
66. stand immobile = stań nieruchomo stand immobile
67. stand unmoving = stać nieruchomy stand unmoving
69. later stand = później stań later stand
70. stand quiet = stać cichy stand quiet
71. stand forward = stań do przodu stand forward
72. stand helplessly = stań bezradnie stand helplessly
73. stand aghast = stać przerażony stand aghast
74. stand halfway = stań w połowie drogi stand halfway
75. stand helpless = stać bezsilny stand helpless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.