"stand together" — Słownik kolokacji angielskich

stand together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): solidarnie się popieraj
  1. stand czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We can stand together to take up our country's cause.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo