Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"uciszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uciszać" po polsku

uciszać

shush. Birthplace: shush
czasownik
 1. quieten BrE , quieten down BrE , quiet AmE ***
 2. still *****
  • uciszać, cichnąć termin literacki
   The city will still in the morning. (Miasto rano ucichnie.)
   The children will still when they get tired. (Dzieci ucichną, kiedy się zmęczą.)
 3. hush * , także: hesh dialekt
  • ucichnąć, uciszać
   Hush your children because they are too noisy. (Ucisz swoje dzieci, bo są zbyt głośne.)
 4. soothe
 5. shush
 6. tranquillise BrE , tranquilize AmE , także: tranquillize , także: tranquillise
  • uciszać, uspokajać (kogoś)
   The thought of her tranquilizes and comforts me. (Myśl o niej uspokaja mnie i pociesza.)
   zobacz także: tranq
 7. tranq
 8. accoy
obrazek do "silence" po polsku
czasownik
 1. silence ***
  • uciszyć (sprawić, by ktoś przestał rozmawiać)
   Silence the students, I want to start my lecture. (Ucisz studentów, chcę rozpocząć mój wykład.)
   I don't know how to silence my wife. (Nie wiem jak uciszyć moją żonę.)
 2. burke *
phrasal verb
 1. quiet down  
 2. go down ***
  • uspokajać się, uciszać się (np. wiatr)
   If the storm doesn't go down, we will be stuck here for days. (Jeżeli burza się nie uciszy, będziemy tutaj przykuci przez długi czas.)
   We have to hide, the storm won't go down. (Musimy się schować, burza się nie uspokoi.)
   I hope the wind will go down soon. (Mam nadzieję, że wiatr niedługo się uciszy.)

Powiązane zwroty — "uciszać"

rzeczownik
przysłówek
cicho = quietly +10 znaczeń
wykrzyknik
cicho! = hush! +1 znaczenie
inne
być cicho = be quiet +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
inne