PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Dry up!" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Dry up!" po angielsku

czasownik
 1. wytrzeć (np. naczynia ściereczką)
  Can you dry the dishes, please? (Czy możesz wytrzeć naczynia, proszę?)
  Dry the table and put those plates on it. (Wytrzyj stół i połóż na nim te talerze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
  The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
  Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 2. wyschnąć, wysychać (np. rzeka, roślina)
  After weeks of drought, the river dried up. (Po tygodniach suszy, rzeka wyschła.)
  You have to water the plant, otherwise it will dry up. (Musisz podlewać roślinę, inaczej wyschnie.)
 3. przestać mówić, zamknąć się
  Could you dry up? (Mógłbyś się zamknąć?)
  She never dries up about her breakup. (Ona nigdy nie przestaje mówić o swoim rozstaniu.)
 4. wycierać, powycierać (np. naczynia)  BrE
  I broke one of the plates while drying up the dishes. (Zbiłam jeden z talerzy podczas wycierania naczyń.)
  I'll do the dishes and you will dry them up. (Ja będę zmywać naczynia, a ty je wycierać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "dry something up" po polsku
czasownik
 1. wytrzeć coś do sucha
  Could you dry up these plates? (Czy mógłbyś wytrzeć do sucha te talerze?)
  I'll dry up the glasses. (Wytrę szklanki.)
phrasal verb
 1. doprowadzać do wysuszenia, wyschnięcia
 2. wycierać coś, powycierać coś (np. filiżanki)
  Can you dry the dishes up? (Czy mógłbyś powycierać naczynia?)