"wytrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzeć" po polsku — Słownik angielsko-polski

wytrzeć

Dry hands thoroughly after
czasownik
 1. dry **** , dry up British English
  • wytrzeć (np. naczynia ściereczką)
   Can you dry the dishes, please? (Czy możesz wytrzeć naczynia, proszę?)
   Dry the table and put those plates on it. (Wytrzyj stół i połóż na nim te talerze.)
phrasal verb
 1. wear something away
 2. clean something down
 3. dry something off  
  Dry the floor off. (Wytrzyj podłogę.)
  Could you dry the table off? (Mógłbyś wytrzeć stół?)
 4. wipe something up  
  link synonim: mop something up
czasownik
 1. mop something up
 2. give something a rub-down  
 3. give something a wipe-down
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [TRANSITIVE]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. mop
phrasal verb
 1. dry up
  • wycierać, powycierać (np. naczynia) British English
   I broke one of the plates while drying up the dishes. (Zbiłam jeden z talerzy podczas wycierania naczyń.)
   I'll do the dishes and you will dry them up. (Ja będę zmywać naczynia, a ty je wycierać.)
 2. dab off
phrasal verb
 1. dry something up
czasownik
 1. wear *****
phrasal verb
 1. wear away
  • wycierać się (np. materiał na łokciach)
   I wore away the material on the elbows. (Wytarłem materiał na łokciach.)

"wytrzeć" — Słownik kolokacji angielskich

dry up kolokacja
 1. dry czasownik + up particle = wytrzeć (np. naczynia ściereczką)
  Bardzo silna kolokacja

  They can also dry up when there is no water.

  Podobne kolokacje: