ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przecierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przecierać" po polsku

przecierać

obrazek do "wipe" po polsku
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [przechodni]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. purée , , puree
 3. mop ,
czasownik
 1. wear , *****
 2. brighten *

powered by  eTutor logo