ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką)

wipe

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

wipe = wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Could you wipe the table? = Czy mógłbyś wytrzeć stół?