ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ścierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścierać" po polsku

ścierać

obrazek do "wipe" po polsku obrazek do "rub out" po polsku
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [przechodni]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. rub out British English , erase American English *
  • wymazywać, ścierać
   Rub this out right now! (Wymaż to natychmiast!)
 3. erase *
 4. abrade  
 5. corrade  
 6. glasspaper
phrasal verb
 1. rub off  
  The teacher rubbed off the blackboard. (Nauczyciel starł tablicę.)
  The writing on the book has completely rubbed off. (Napis na książce całkiem się starł.)
 2. dab off
czasownik
 1. clash **
  • zetrzeć się, ścierać się (np. interesy, wierzenia, życzenia)
   Their interests clashed when it turned out that they had to choose. (Ich interesy starły się, kiedy się okazało, że musieli wybierać.)
  • kłócić się (z kimś), ścierać się (z kimś)
   The protesters clashed with the police. (Protestujący starli się z policją.)
   The politicians clashed over the abortion issue. (Polityce kłócili się o kwestię aborcji.)
 2. engage ***
 3. skirmish
phrasal verb
 1. wear down  
  Your lipstick wore down. (Twoja szminka starła się.)
  My tires wear down on this road. (Moje opony ścierają się na tej drodze.)

"ścierać" — Słownik kolokacji angielskich

rub off kolokacja
 1. rub czasownik + off particle = ścierać
  Bardzo silna kolokacja

  A lot of him has rubbed off on the young people.

  Podobne kolokacje:
rub out kolokacja
 1. rub czasownik + out particle = wymazywać, ścierać
  Bardzo silna kolokacja

  You'll only have to rub out that other guy, later.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo