"rub against" — Słownik kolokacji angielskich

rub against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzyj
  1. rub czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She rubbed her body against his, and got yet more growth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo