"ścierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścierać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

ścierać się

czasownik
 1. clash **
  • zetrzeć się, pokłócić się, zetrzeć się, ścierać się (np. interesy, wierzenia, życzenia)
   Their interests clashed when it turned out that they had to choose. (Ich interesy starły się, kiedy się okazało, że musieli wybierać.)
 2. engage ***
  • ścierać się (np. oddziały wojskowe, armia), nawiązywać walkę [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Two opposite parties engaged. (Dwie przeciwne strony nawiązały walkę.)
   We engaged with the other tribe. (Nawiązaliśmy walkę z innym plemieniem.)
 3. skirmish
phrasal verb
 1. wear down  
  Your lipstick wore down. (Twoja szminka starła się.)
  My tires wear down on this road. (Moje opony ścierają się na tej drodze.)
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [TRANSITIVE]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. rub out British English , erase American English *
 3. erase *
 4. abrade  
 5. corrade  
 6. glasspaper
phrasal verb
 1. rub off  
  The teacher rubbed off the blackboard. (Nauczyciel starł tablicę.)
  The writing on the book has completely rubbed off. (Napis na książce całkiem się starł.)
 2. dab off

Powiązane zwroty — "ścierać się"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
ściereczka = wiper +2 znaczenia
ścieranie = abrasion +3 znaczenia
ścieranie się = attrition +4 znaczenia
przymiotnik
inne
Zobacz także: ścierniwo

"ścierać się" — Słownik kolokacji angielskich

wear down kolokacja
 1. wear czasownik + down particle = ścierać się
  Bardzo silna kolokacja

  I can't let what everyone else does wear me down.

  Podobne kolokacje: