"ścieranie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścieranie się" po polsku — Słownik angielsko-polski

ścieranie się

rzeczownik
 1. attrition
 2. detrition
 3. skirmishing
 4. clashing
 1. colliding
rzeczownik
 1. abrasion  
 2. corrading  
 3. wiping
 4. glasspapering
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [TRANSITIVE]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. rub out British English , erase American English *
 3. erase *
 4. abrade  
 5. corrade  
 6. glasspaper
phrasal verb
 1. rub off  
  The teacher rubbed off the blackboard. (Nauczyciel starł tablicę.)
  The writing on the book has completely rubbed off. (Napis na książce całkiem się starł.)
 2. dab off
czasownik
 1. clash **
 2. engage ***
 3. skirmish
phrasal verb
 1. wear down  
  Your lipstick wore down. (Twoja szminka starła się.)
  My tires wear down on this road. (Moje opony ścierają się na tej drodze.)

Powiązane zwroty — "ścieranie się"

rzeczownik
ścierka = cloth +1 znaczenie
ściereczka = clout +1 znaczenie
odkurzanie (ścieranie) = dusting
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
Zobacz także: ścierniwościeralność