ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ścieranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścieranie" po polsku

ścieranie

rzeczownik
 1. abrasion  
 2. corrading  
 3. glasspapering
 4. wiping
obrazek do "wipe" po polsku obrazek do "rub out" po polsku
czasownik
 1. wipe **
  • wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką) [przechodni]
   Could you wipe the table? (Czy mógłbyś wytrzeć stół?)
   She stopped crying and wiped her eyes. (Ona przestała płakać i wytarła oczy.)
   I wiped the chair with a damp cloth. (Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.)
   link synonim: mop
 2. rub out British English , erase American English *
 3. erase *
 4. abrade  
 5. corrade  
 6. glasspaper
phrasal verb
 1. rub off  
  The teacher rubbed off the blackboard. (Nauczyciel starł tablicę.)
  The writing on the book has completely rubbed off. (Napis na książce całkiem się starł.)
 2. dab off
czasownik
 1. clash **
  • zetrzeć się, ścierać się (np. interesy, wierzenia, życzenia)
   Their interests clashed when it turned out that they had to choose. (Ich interesy starły się, kiedy się okazało, że musieli wybierać.)
  • kłócić się (z kimś), ścierać się (z kimś)
   The protesters clashed with the police. (Protestujący starli się z policją.)
   The politicians clashed over the abortion issue. (Polityce kłócili się o kwestię aborcji.)
 2. engage ***
 3. skirmish
phrasal verb
 1. wear down  
  Your lipstick wore down. (Twoja szminka starła się.)
  My tires wear down on this road. (Moje opony ścierają się na tej drodze.)

powered by  eTutor logo