PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"walczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walczyć" po polsku

walczyć

obrazek do "fight" po polsku
czasownik
 1. fight *****
  • walczyć (w bitwie, na wojnie) [przechodni/nieprzechodni]
   He fought bravely. (On walczył dzielnie.)
   We fight for our country. (Walczymy za naszą ojczyznę.)
   I had to fight for my current position. (Musiałem walczyć o moją obecną pozycję.)
  • bić się, walczyć [przechodni/nieprzechodni]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
  • walczyć (o coś), starać się (o coś) [przechodni/nieprzechodni]
   It's your right and you should fight for it. (To twoje prawo i powinieneś o nie walczyć.)
   I am going to fight for her against the whole world. (Zamierzam walczyć o nią przeciwko całemu światu.)
  • walczyć (na ringu) [przechodni/nieprzechodni]
   A boxer is someone who fights in a ring. (Bokser to ktoś, kto walczy na ringu.)
   He fought for three rounds and won. (On walczył przez trzy rundy i wygrał.)
 2. battle ****
  • walczyć, toczyć bitwę (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't want to battle with you any longer. (Nie chcę prowadzić dłużej z tobą wojny.)
   He battled with his thoughts for a long time before he made a decision. (Długo toczył bitwę ze swoimi myślami, zanim podjął decyzję.)
 3. campaign *****
  • walczyć (np. o coś albo przeciwko czemuś) [nieprzechodni]
   They are campaigning against the nuclear power house in their city. (Oni walczą przeciwko elektrowni jądrowej w ich mieście.)
   The troops campaigned against a bigger army. (Oddziały walczyły przeciwko większej armii.)
 4. combat ***
  • walczyć, zwalczać [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to combat his alcoholism. (On zdołał zwalczyć swój alkoholizm.)
   The authorities try to combat pollution. (Władze próbują zwalczać zanieczyszczenie.)
   They combated the unemployment in this area. (Oni walczyli z bezrobociem w tej okolicy.)
 5. contend **
  • rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło [nieprzechodni]
   The chemical industry has to contend with European climate policy. (Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.)
   Is it because I have my own past to contend with? (Czy to dlatego, że mam swoją przeszłość, z którą się muszę zmagać?)
 6. crusade *
  • walczyć (brać udział w krucjacie przeciwko czemuś)
 7. strive *
 8. scramble **
  • walczyć (o byt) [nieprzechodni]
   You have to scramble if you want to survive here. (Musisz walczyć o byt, jeśli chcesz tu przetrwać.)
   He had to scramble with no money and no job. (On musiał walczyć o byt bez pieniędzy i bez pracy.)
 9. skirmish
 10. jostle , także: justle
  • przepychać się łokciami, walczyć, rywalizować
   He jostled with me for a shirt in the shop. (On walczył ze mną o koszulę w sklepie.)
   They both jostled to get out of the building. (One obie przepychały się łokciami, by wydostać się z budynku.)
 11. scrabble
  • walczyć (o przetrwanie)
 12. see action
  • walczyć (w walce zbrojnej)
 13. joust
 14. militate
 15. throw hands , throw fists
phrasal verb
 1. face off
 2. slog it out BrE potocznie , slug it out potocznie
idiom
 1. take up the cudgels
  • stawać w obronie (kogoś), walczyć (za kogoś, coś) oficjalnie
   The union took up the cudgels for fired workers. (Unia stanęła w obronie zwolnionych pracowników.)
 2. duke it out AmE

"walczyć" — Słownik kolokacji angielskich

face off kolokacja
 1. face czasownik + off particle = walczyć (np. w debacie telewizyjnej)
  Bardzo silna kolokacja

  They faced off against the others until one of them won and went on to a final.

  Podobne kolokacje:
see action kolokacja
 1. see czasownik + action rzeczownik = walczyć (w walce zbrojnej)
  Bardzo silna kolokacja

  He saw no major action during the war in 1876-77.

  Podobne kolokacje: