ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"faced with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "faced with" po angielsku

"faced with" — Słownik kolokacji angielskich

faced with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić z
  1. face czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We would have to face each other in the morning, with my parents about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo