ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"face by" — Słownik kolokacji angielskich

face by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić przez
  1. face czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The bill would also face a vote by the full House.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo