ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"face down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "face down" po angielsku

face down , także: facedown
face downwards

przysłówek
 1. twarzą do ziemi, twarzą w dół, z twarzą w dół, z twarzą skierowaną w dół
  The man was left face down on the hall floor. (Mężczyzna leżał w korytarzu twarzą do podłogi.)
  I want everybody to get on the ground face down, hands behind your back. (Wszyscy na ziemię. Twarzą do ziemi, ręce za plecami.)
  For this exercise you need you lay face down on the floor. (Do tego ćwiczenia należy się położyć twarzą do ziemi na podłodze.)
 2. tekstem do dołu
  In order to scan the document, you have to put it face down on the glass. (Aby zeskanować dokument, musisz go położyć tekstem do dołu na szybie.)
phrasal verb
 1. stawić komuś czoło
  You have to face your opponents down. (Musisz stawić czoło swoim przeciwnikom.)
  She faced her oppressor down. (Ona stawiła czoło swojemu ciemiężcy.)

"face down" — Słownik kolokacji angielskich

face down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarz w dół
 1. face czasownik + down particle
  Bardzo silna kolokacja

  The rest of you, face down on the floor, hands behind your back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo