PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"z" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z" po polsku

z

przyimek
 1. with ***** , w/ (skrót)
  • z (kimś, czymś)
   Are you going with us? (Idziesz z nami?)
   She took her brother with her. (Ona zabrała ze sobą swojego brata.)
   I don't recall seeing you with her. (Nie pamiętam żebym cię z nią widział.)
   Hannah played tennis with her father two days ago. (Hannah zagrała w tenisa ze swoim ojcem dwa dni temu.)
   link synonim: against
 2. of *****
  • z, ze (np. większość z nich)
   Most of them are made of plastic. (Większość z nich jest zrobiona z plastiku.)
   Most of the students support the new proposal. (Większość studentów popiera nową propozycję.)
 3. from *****
  • z (skądś), od (czegoś)
   She took out a lipstick from her bag. (Ona wyjęła szminkę z torby.)
   He's just come from school. (On właśnie przyszedł ze szkoły.)
   I got this present from my boyfriend. (Dostałam ten prezent od mojego chłopaka.)
  • z (gdzie ktoś zaczyna, skąd ktoś pochodzi)
   I'm from Poland. (Jestem z Polski.)
   Are you from Warsaw? (Czy pochodzisz z Warszawy?)
   Where do you come from? (Skąd pochodzisz?)
  • z (z pierwotnego stanu)
   I made it from scratch. (Stworzyłem to od zera.)
   This sweater is made from wool. (Ten sweter jest wykonany z wełny.)
  • z (pozycja oglądania czegoś)
   We were watching a film from the couch. (Oglądaliśmy film z kanapy.)
   I can't see anything from here. (Nic stąd nie widzę.)
  • z (gdzie coś jest zanim zostanie przesunięte, usunięte)
   Remove the dirt from your shirt. (Usuń brud ze swojej koszulki.)
   Can you take your clothes from the chair? (Czy możesz zabrać swoje ubrania z krzesła?)
  • z (nieobecność w jakimś miejscu)
  • od, z (na określenie źródła, pochodzenia czegoś)
   Those eggs are from an organic farm. (Tamte jajka są z organicznej fermy.)
   These cakes come from the local bakery. (Te ciasta pochodzą z miejscowej piekarni.)
  • od, z (na określenie nadawcy przesyłki)
   There is a letter from your school. (Tam jest list z twojej szkoły.)
   I got a birthday gift from my sister. (Dostałem prezent urodzinowy od mojej siostry.)
  • z (określenie miejsca pracy lub urodzenia)
   He's from the bank. (On jest z banku.)
   I'm from Wrocław. (Jestem z Wrocławia.)
  • z (używane przy wyrażaniu opinii)
   From what I've read, the company seems to be in difficulties. (Z tego co czytałem, firma wydaje się być w tarapatach.)
   From what I've heard, Becky and Tom have broken up. (Z tego co słyszałam, Becky i Tom ze sobą zerwali.)
  • z (używane na określenie tego, jak jakiś temat jest analizowany)
  • z (zrobiony z czegoś)
   This table is made from wood. (Ten stół jest zrobiony z drewna.)
   All my scarfs are made from silk. (Wszystkie moje apaszki są zrobione z jedwabiu.)
 4. out of *****
  • spośród, z (np. 2 spośród 10)
   Two out of ten young people are addicted to mobile phones. (Dwie na dziesięć młodych osób są uzależnione od telefonów komórkowych.)
   Nine out of ten people can't answer that question. (Dziewięć na dziesięć osób nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.)
  • z (np. z grzeczności)
   I'm dying out of boredom. (Umieram z nudów.)
   I helped him out of politeness. (Pomogłem mu z grzeczności.)
 5. off , *****
  • z, ze
   Take your feet off the table right away! (Natychmiast ściągnij nogi ze stołu!)
   She got off the plane at five o'clock. (Ona wysiadła z samolotu o godzinie piątej.)
 6. against *****
  • przeciwko, z (kimś, np. walczyć)
   Countries were fighting against each other. (Państwa walczyły przeciwko sobie.)
   We're playing against Germany tonight. (Dziś wieczorem gramy z Niemcami.)
   The violinist competed against a German player. (Skrzypek rywalizował z niemieckim zawodnikiem.)
   link synonim: with
  • z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
   Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
   Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)
 7. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • w, z (kimś, czymś, np. kogoś naturze)
   There's something wrong about this car. (Z tym samochodem jest coś nie tak.)
   There are things I don't like about this job. (Są rzeczy w tej pracy, których nie lubię.)
 8. chez
  • z (np. z kimś)
 9. by *****
  • z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru)
   He's Korean by birth. (On jest Koreańczykiem z urodzenia.)
   I'm a teacher by trade. (Jestem nauczycielem z zawodu.)
  • z (dla określenia z kim kobieta ma dzieci, np. dwoje dzieci z byłym mężem)
 10. on , *****
  • z (z czyjegoś rozkazu, za czyjąś radą)
   I did it on your advice. (Zrobiłem to za twoją radą.)
   On her request, she changed the time of the meeting. (Ona zmieniła czas spotkania za jej prośbą.)
   The soldier shot him on her orders. (Żołnierz zastrzelił go z jej rozkazu.)
  • z (np. z sobą, ze sobą) potocznie
 11. to *****
  • z (używane, by pokazać związek czegoś z czymś)
 12. de
  • z (skądś) (aby wskazać miejsce pochodzenia, używane w języku francuskim, hiszpańskim, portugalskim)
przysłówek
 1. along *****
  • z, ze sobą
   Can you take me along? (Czy możesz mnie wziąć ze sobą?)
   She took him along for the ride. (Ona wzięła go ze sobą na przejażdżkę.)
   Don't you want to come along? (Nie chcesz pójść z nami?)
zaimek
 1. wherewithal ,
  • z (kimś, czymś)
przysłówek
 1. in tow
idiom
 1. at somebody's expense
przyimek
 1. cum
  • z czymś, łączony z
   I like the idea of a kitchen-cum-living room. (Podoba mi się pomysł kuchni łączonej z salonem.)
czasownik
 1. have something of something *****
  • mieć coś z czegoś (np. z cech rodziców)
   The baby has something of her parents in her. (Dziecko ma w sobie coś ze swoich rodziców.)
   My son has something of my wife's smile. (Mój syn ma coś z uśmiechu mojej żony.)
   I have something of my grandmother's eyes. (Mam coś z oczu mojej babci.)
 2. have something to show for something  
 1. be with somebody ****
  • być z kimś (w związku)
   I am with her. She's my new girlfriend. (Jestem z nią. Ona jest moją nową dziewczyną.)
   I can't be with you. I don't love you. (Nie mogę być z tobą. Nie kocham cię.)
 1. have somebody with you *
phrasal verb
 1. be up with somebody

Z

Latin letter Z
rzeczownik
 1. Z ,
  • Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
 2. zulu
  • Z (Alfabet fonetyczny NATO)
przysłówek
 1. therewith

Powiązane zwroty — "z"

przyimek
na (z jakimś przeznaczeniem) = for , także: fer potocznie
za (z poparciem) = behind
czasownik
iść (gdzieś z kimś) = come
mówić (rozmawiać z kimś) = speak
spadać (z wysokości) = fall
zwalniać (z pracy) = fire , sack BrE
pracować (z kimś, niosąc pomoc, np. z niepełnosprawnymi) = work
zwolnić (z więzienia) = release
wynikać (z czegoś) = arise
korzystać (z okazji) = grab
inne
nikt (z jakieś grupy osób) = none of somebody
przysłówek
jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy) = yet
zaledwie (z dużym wysiłkiem) = barely
określnik
każdy (każdy z osobna, poszczególny) = each , ea. (skrót)
przymiotnik
prawdziwy (zgodny z rzeczywistością) = true
pierwszy (jeden z pierwszych np. ludzi, automobili) = early
kolejny (z rzędu) = consecutive
naturalny (pochodzący z natury) = natural
zaimek
rzeczownik
upadek (z wysokości) = fall
wyjście (z budynku) = exit
doktor (osoba z tytułem doktora) = doctor , Dr (skrót) BrE , Dr. (skrót) AmE
Internet (używane z "the") = net
serce (związane z odczuwaniem emocji) = heart

"z" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "z" po angielsku

Z ,

Latin letter Z
rzeczownik
 1. Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "z"

rzeczownik
Generation Z = pokolenie Z, generacja Z (pokolenie osób urodzonych w okresie między 1997 a 2012)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
idiom