"yet" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "yet" po angielsku

yet *****

przysłówek
 1. już (w pytaniach); jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić)
  Has he arrived yet? (Czy on już przyjechał?)
  Don't you get it yet? (Jeszcze tego nie rozumiesz?)
 2. jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy)
  This time the show will be yet bigger. (Tym razem show będzie jeszcze większe.)
  Her new haircut made her yet more beautiful. (Jej nowa fryzura uczyniła ją jeszcze piękniejszą.)
 3. jak dotąd (np. największy sukces jak dotąd)
  This is his greatest composition yet. (Jak dotąd to jego najwspanialsza kompozycja.)
  I've read only thirty pages of this book yet. (Jak dotąd przeczytałem tylko trzydzieści stron tej książki.)
spójnik
 1. ale, mimo to
  I know it's not my fault, yet I still feel guilty. (Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny.)
  He didn't feel too well yet he decided to help her. (On nie czuł się zbyt dobrze, ale mimo to postanowił jej pomóc.)
  link synonim: all the same
 1. jeszcze nie
  "Have you finished doing your homework?" "Not yet." ("Skończyłeś odrabiać pracę domową?" "Jeszcze nie.")
  He has not yet found the love of his life. (On jeszcze nie znalazł miłości swojego życia.)
przysłówek
 1. jak dotąd

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo