Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"już" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "już" po polsku

już

przysłówek
 1. already *****
  • już (używane do wyrażenia, że coś miało już miejsce lub zdarzyło się przed określonym czasem w przeszłości)
   He already knows the truth. (On zna już prawdę.)
   I've already done that. (Już to zrobiłem.)
   I told her about the affair but she had already known about that. (Powiedziałem jej o romansie ale ona już o tym wiedziała.)
  • już (używane do wyrażenia zdziwienia, że coś już miało miejsce)
   Is it really nighttime already? (Czy naprawdę już jest noc?)
   You're telling me that she's given birth already? (Mówisz mi, że ona już urodziła?)
 2. yet *****
  • już (w pytaniach); jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić)
   Has he arrived yet? (Czy on już przyjechał?)
   Don't you get it yet? (Jeszcze tego nie rozumiesz?)
 3. any ***** , any *****
  • trochę; choć trochę; jeszcze trochę; już (w pytaniach); ani trochę (w przeczeniach)
   Are you feeling any better? (Czy czujesz się choć trochę lepiej?)
   I can't walk any faster. (Nie mogę iść ani trochę szybciej.)
   I'm not any good at tennis. (Nie jestem ani trochę dobra w tenisa.)
   I don't need any more food. (Nie potrzebuję już więcej jedzenia.)
   Używane zazwyczaj z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
 4. now ***** , także: noo old-fashioned
  • no już, już (używane by kogoś pocieszyć, uspokoić) spoken
   Now, don't cry. I am not mad at you. (No już, nie płacz. Nie gniewam się na ciebie.)
   link synonim: now now
 1. any more , **
  • więcej, już (nie) (używane w zdaniach przeczących)
   We don't have any more coffee. (Nie mamy więcej kawy.)
   I can't loan you any more money. (Nie mogę pożyczyć ci już więcej pieniędzy.)
   Odnosi się do ilości czegoś.
   important nie mylić z: anymore
wykrzyknik
 1. now now
  • już, już (używane by kogoś uspokoić) spoken
   Now, now. It's not the end of the world. (No już, już. To jeszcze nie koniec świata.)
   Now, now, don't cry. It's not worth it. (No już, już, nie płacz. To nie jest tego warte.)
   link synonim: now
  • już, już (używane by powiedzieć komuś, aby przestał się źle zachowywać) British English spoken
wykrzyknik
 1. there *****
idiom
 1. be all out  
  I am all out of money, because I paid the rent yesterday. (Nie mam pieniędzy, bo wczoraj zapłaciłam za mieszkanie.)
phrasal verb
 1. run out of something

Powiązane zwroty — "już"

przysłówek
raz jeszcze (używane kiedy powtarza się coś, co już zostało powiedziane) = once more , once again
inne
inne
określnik
już dość = enough , także: nuff informal , także: 'nuff informal
wykrzyknik
przymiotnik
(już nie) używany = disused
skończony (taki, który już nigdy nie odniesie sukcesu) = washed-up
rzeczownik
recydywa (ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną) = relapse
czasownik
zaimek
to (używane w odniesieniu do osób, przedmiotów, wydarzeń, które już zostały wspomniane) = this
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo