BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"jak dotąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jak dotąd" po polsku

jak dotąd

przysłówek
 1. so far formal *** , thus far formal *
  • jak dotąd, na razie, jak do tej pory
   I like it here so far. (Podoba mi się tu jak na razie.)
   He's written three books so far. (Jak do tej pory napisał trzy książki.)
   This mystery thus far has remained unsolved. (Ta zagadka do tej pory pozostała nierozwiązana.)
 2. yet *****
  • jak dotąd (np. największy sukces jak dotąd)
   This is his greatest composition yet. (Jak dotąd to jego najwspanialsza kompozycja.)
   I've read only thirty pages of this book yet. (Jak dotąd przeczytałem tylko trzydzieści stron tej książki.)
 3. as yet  
 1. as of yet  

powered by  eTutor logo