"ze sobą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ze sobą" po polsku

ze sobą, z

przysłówek
 1. along *****
  • z, ze sobą
   Can you take me along? (Czy możesz mnie wziąć ze sobą?)
   She took him along for the ride. (Ona wzięła go ze sobą na przejażdżkę.)
   Don't you want to come along? (Nie chcesz pójść z nami?)

ze, z

przyimek
 1. of *****
  • z, ze (np. większość z nich)
   Most of them are made of plastic. (Większość z nich jest zrobiona z plastiku.)
   Most of the students support the new proposal. (Większość studentów popiera nową propozycję.)
 2. off , *****
  • z, ze
   Take your feet off the table right away! (Natychmiast ściągnij nogi ze stołu!)
   She got off the plane at five o'clock. (Ona wysiadła z samolotu o godzinie piątej.)

z

przyimek
 1. with ***** , w/ (skrót)
  • z (kimś, czymś)
   Are you going with us? (Idziesz z nami?)
   She took her brother with her. (Ona zabrała ze sobą swojego brata.)
   I don't recall seeing you with her. (Nie pamiętam żebym cię z nią widział.)
   Hannah played tennis with her father two days ago. (Hannah zagrała w tenisa ze swoim ojcem dwa dni temu.)
   link synonim: against
 2. from *****
  • z (skądś), od (czegoś)
   She took out a lipstick from her bag. (Ona wyjęła szminkę z torby.)
   He's just come from school. (On właśnie przyszedł ze szkoły.)
   I got this present from my boyfriend. (Dostałam ten prezent od mojego chłopaka.)
  • z (gdzie ktoś zaczyna, skąd ktoś pochodzi)
   I'm from Poland. (Jestem z Polski.)
   Are you from Warsaw? (Czy pochodzisz z Warszawy?)
   Where do you come from? (Skąd pochodzisz?)
  • z (z pierwotnego stanu)
   I made it from scratch. (Stworzyłem to od zera.)
   This sweater is made from wool. (Ten sweter jest wykonany z wełny.)
  • z (pozycja oglądania czegoś)
   We were watching a film from the couch. (Oglądaliśmy film z kanapy.)
   I can't see anything from here. (Nic stąd nie widzę.)
  • z (gdzie coś jest zanim zostanie przesunięte, usunięte)
   Remove the dirt from your shirt. (Usuń brud ze swojej koszulki.)
   Can you take your clothes from the chair? (Czy możesz zabrać swoje ubrania z krzesła?)
  • z (nieobecność w jakimś miejscu)
  • od, z (na określenie źródła, pochodzenia czegoś)
   Those eggs are from an organic farm. (Tamte jajka są z organicznej fermy.)
   These cakes come from the local bakery. (Te ciasta pochodzą z miejscowej piekarni.)
  • od, z (na określenie nadawcy przesyłki)
   There is a letter from your school. (Tam jest list z twojej szkoły.)
   I got a birthday gift from my sister. (Dostałem prezent urodzinowy od mojej siostry.)
  • z (określenie miejsca pracy lub urodzenia)
   He's from the bank. (On jest z banku.)
   I'm from Wrocław. (Jestem z Wrocławia.)
  • z (używane przy wyrażaniu opinii)
   From what I've read, the company seems to be in difficulties. (Z tego co czytałem, firma wydaje się być w tarapatach.)
   From what I've heard, Becky and Tom have broken up. (Z tego co słyszałam, Becky i Tom ze sobą zerwali.)
  • z (używane na określenie tego, jak jakiś temat jest analizowany)
  • z (zrobiony z czegoś)
   This table is made from wood. (Ten stół jest zrobiony z drewna.)
   All my scarfs are made from silk. (Wszystkie moje apaszki są zrobione z jedwabiu.)
 3. out of *****
  • spośród, z (np. 2 spośród 10)
   Two out of ten young people are addicted to mobile phones. (Dwie na dziesięć młodych osób są uzależnione od telefonów komórkowych.)
   Nine out of ten people can't answer that question. (Dziewięć na dziesięć osób nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.)
  • z (np. z grzeczności)
   I'm dying out of boredom. (Umieram z nudów.)
   I helped him out of politeness. (Pomogłem mu z grzeczności.)
 4. against *****
  • przeciwko, z (kimś, np. walczyć)
   Countries were fighting against each other. (Państwa walczyły przeciwko sobie.)
   We're playing against Germany tonight. (Dziś wieczorem gramy z Niemcami.)
   The violinist competed against a German player. (Skrzypek rywalizował z niemieckim zawodnikiem.)
   link synonim: with
  • z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
   Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
   Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)
 5. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • w, z (kimś, czymś, np. kogoś naturze)
   There's something wrong about this car. (Z tym samochodem jest coś nie tak.)
   There are things I don't like about this job. (Są rzeczy w tej pracy, których nie lubię.)
 6. chez
  • z (np. z kimś)
 7. by *****
  • z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru)
   He's Korean by birth. (On jest Koreańczykiem z urodzenia.)
   I'm a teacher by trade. (Jestem nauczycielem z zawodu.)
  • z (dla określenia z kim kobieta ma dzieci, np. dwoje dzieci z byłym mężem)
 8. on , *****
  • z (z czyjegoś rozkazu, za czyjąś radą)
   I did it on your advice. (Zrobiłem to za twoją radą.)
   On her request, she changed the time of the meeting. (Ona zmieniła czas spotkania za jej prośbą.)
   The soldier shot him on her orders. (Żołnierz zastrzelił go z jej rozkazu.)
  • z (np. z sobą, ze sobą) potocznie
 9. to *****
  • z (używane, by pokazać związek czegoś z czymś)
 10. de
  • z (skądś) (aby wskazać miejsce pochodzenia, używane w języku francuskim, hiszpańskim, portugalskim)
zaimek
 1. wherewithal ,
  • z (kimś, czymś)
czasownik
 1. have something of something *****
  • mieć coś z czegoś (np. z cech rodziców)
   The baby has something of her parents in her. (Dziecko ma w sobie coś ze swoich rodziców.)
   My son has something of my wife's smile. (Mój syn ma coś z uśmiechu mojej żony.)
   I have something of my grandmother's eyes. (Mam coś z oczu mojej babci.)
 2. have something to show for something  
 1. be with somebody ****
  • być z kimś (w związku)
   I am with her. She's my new girlfriend. (Jestem z nią. Ona jest moją nową dziewczyną.)
   I can't be with you. I don't love you. (Nie mogę być z tobą. Nie kocham cię.)
 1. have somebody with you *
phrasal verb
 1. be up with somebody
przysłówek
 1. in tow
idiom
 1. at somebody's expense

że

spójnik
 1. that *****
  • że, żeby,
   She told me that you are going to Warsaw tomorrow - is that true? (Ona powiedziała mi, że jedziesz jutro do Warszawy - czy to prawda?)
   I suggest that we go home. (Sugeruję, żebyśmy poszli do domu.)
 2. considering that
  • biorąc pod uwagę, że
   Considering that you want to throw these clothes away, can I have them? (Biorąc pod uwagę, że chcesz wyrzucić te ciuchy, czy mogę je zabrać?)
   I think he's really brave considering that his wife just left him. (Uważam, że on jest naprawdę dzielny, biorąc pod uwagę, że właśnie zostawiła go żona.)
 3. providing , providing that
przysłówek
 1. sorry that
 1. one would say , one would say that
 2. to the effect that
 3. so long as
 4. here's hoping
 5. I can't say
 6. one would say that
 7. to such a degree that
  • do tego stopnia, że
   Our company has developed to such a degree that now we employ over 100 people. (Nasza firma rozwinęła się do tego stopnia, że teraz zatrudniamy ponad 100 osób.)
 8. it is arguable that
 9. as chance would have it
 10. it chanced that
 11. it's curious that
 12. disguise the fact that
 13. it's a fact that
 14. due to the fact that
 15. hide the fact that
 16. it is naive to think that
 17. it is not often that
 18. it's no secret that
 19. on the premise that
 20. on the understanding that
 21. it is disappointing that
 22. it is popularly thought that
 23. it is right that
 24. in a manner that , in such a way that
 25. all the signs are that
 26. this serves to show that
 27. this goes to show that
 28. There is every indication that
 29. There is a strong possibility that
 30. it is a pity that
 31. hereby certify that
 32. if one had to guess, one would say that
 33. with the proviso that
 1. I don't suppose that
  • nie zakładam, że (w uprzejmych pytaniach)
   I don't suppose that you want to buy something for me? (Nie zakładam, że chcesz kupić coś dla mnie?)
 2. safe in the knowledge that , secure in the knowledge that
 3. given the fact that , given that *
 4. in view of the fact that
 5. so tired that
 6. let's say , let's say that
 7. it's safe to say
czasownik
 1. show that ****
  • wykazywać, że
   The experiment shows that animals have feelings too. (Eksperyment wykazuje, że zwierzęta też mają uczucia.)
   Our study shows that men and women are equally intelligent. (Nasze badanie wykazuje, że mężczyźni i kobiety są równie inteligentni.)
 2. hear that **
  • usłyszeć, że
   Good to hear that two of my kids are working so hard. (Miło jest usłyszeć, że dwoje z moich dzieci ciężko pracuje.)
   How often do we hear that people just don't care? (Jak często słyszymy, że ludzi po prostu nic nie obchodzi?)
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. estimate that **
  • oszacować, że
   Experts estimated that by 2050 global demand for food will double. (Eksperci oszacowali, że do roku 2050 popyt na żywność podwoi się.)
 5. complain that *
  • narzekać, że
   I used to complain that you never let us do anything. (Zwykłem narzekać, że nie pozwalasz nam nic robić.)
   He complained that she wasn't nice to him. (On narzekał, że ona nie jest dla niego miła.)
 6. hold that *
idiom
 1. the catch is that
 2. it is London to a brick that
przymiotnik
 1. confident that *
  • przekonany, że
   I am confident that we will come to positive conclusions. (Jestem przekonany, że dojdziemy do pozytywnych wniosków.)
   He was confident that our efforts will be rewarded very soon. (On był przekonany, że nasze wysiłki zostaną wkrótce nagrodzone.)
przyimek
 1. cum
  • z czymś, łączony z
   I like the idea of a kitchen-cum-living room. (Podoba mi się pomysł kuchni łączonej z salonem.)

Z

Latin letter Z
rzeczownik
 1. Z ,
  • Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
 2. zulu
  • Z (Alfabet fonetyczny NATO)
przysłówek
 1. therewith

Powiązane zwroty — "ze sobą"

rzeczownik
związek (rzeczy ze sobą) = relationship
zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) = group , także: grp.
powiązanie (ze sobą) = relatedness +1 znaczenie
mieszanka (substancje trzymane razem, które nie mieszają się ze sobą) = mixture
przydział (np. bagażu, który można zabrać ze sobą) = allowance
czasownik
powiązać (coś ze sobą) = relate
kontrastować (ze sobą) = contrast
łączyć (coś ze sobą) = splice
graniczyć (np. państwa ze sobą) = border
implikować (nieść ze sobą, wynikać z siebie, pociągać za sobą np. konsekwencje) = presuppose
wiązać się (ze sobą, np. aspekty, problemy) = interlink
ponownie łączyć (kogoś ze sobą) = reunite
phrasal verb
przymiotnik
inne
w stosunku do czegoś (porównując ze sobą dwie rzeczy) = in relation to something

powered by  eTutor logo